Progi podatkowe 2022 – druga i trzecia transza nowozelandzkiego prawa podatkowego. – KREDYT123.PL

Progi podatkowe 2022 – druga i trzecia transza nowozelandzkiego prawa podatkowego. – KREDYT123.PL

kredyt gotówkowyProgi podatkowe 2022 – druga i trzecia transza nowozelandzkiego prawa podatkowego

Stawki podatkowe dla osób o wysokich dochodach zostały podniesione od czasu zarządzenia korony polskiej. Spowodowało to, że stawka podatkowa dla osób o wysokich dochodach jest wyższa niż dotychczas. W konsekwencji więcej podatku zapłacimy po uzyskaniu 120 tys. zł rocznie, zamiast 85 tys. zł rocznie.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Progi podatkowe 2021 – ile wynosiły przed zmianą?
 • Progi podatkowe – czym są?
 • Nowe progi podatkowe w Polskim Ładzie – jak się przedstawiają?
 • Skala podatkowa – jakie są progi podatkowe w Polsce?
 • Progi podatkowe w innych krajach – jak się przedstawiają?

Opodatkowanie progresywne, które zostało wprowadzone na początku XX wieku, umożliwiło osobom o niższych dochodach otrzymanie ulgi podatkowej. Wraz z podwyższeniem progów podatkowych do wyższych przedziałów, wzrosła jednak stawka podatkowa dla osób o wyższych dochodach. Podwyższenie progów podatkowych jest korzystne dla osób o wyższych dochodach, ponieważ nie muszą one płacić podwyższonej przez rząd stawki podatkowej. Mogą oni kupić dom, jeździć ładnym samochodem.

Progi podatkowe – czym są?

Progi podatkowe lub limity dochodowe rozumiane są jako roczne limity dochodów, dla których przypisane są określone stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Osoba może płacić minimalną stawkę podatku, jeśli jej sprawy finansowe są rozliczane według skali podatkowej. W przypadku pracowników firmy może to dotyczyć sytuacji, gdy pracują oni za stałą pensję zgodnie z umową. Dotyczy to również osoby, która pracuje na podstawie umowy zlecenia, ale także właścicieli firm, którzy uzyskują dochody na podstawie umowy o dzieło.

Zasada skali podatkowej jest prosta: wraz ze wzrostem progu dochodu wzrasta również stawka podatkowa, dlatego nazywa się ją podatkiem progresywnym. Ponieważ przy niższej stawce podatkowej najbardziej obciążeni są najbiedniejsi, najbogatsi w końcu muszą zapłacić najwięcej na koniec roku.

Kredyt bez zaświadczeń o dochodachJaki był próg od dochodu i oszczędności podlegających opodatkowaniu w 2021 roku? Parafraza: Progi podatkowe w 2021 roku.

W Polsce nadal obowiązują „stare” progi podatkowe.

 • II próg podatkowy – dla dochodów rocznych powyżej 85 528 zł.
 • I próg podatkowy – dla dochodów rocznych do 85 528 zł,

Natomiast od nowego roku podatkowego 2022/2023 Polacy będą mogli rozliczać się według zmieniających się progów podatkowych. Przedstawiają się one następująco:

 • II próg podatkowy – dla dochodów rocznych powyżej 120 tys. zł.
 • I próg podatkowy – dla dochodów rocznych do 120 tys. złotych,

Próg, który znają podatnicy, uległ znacznym zmianom w stosunku do ostatniego badania przeprowadzonego w 2002 roku.

Musisz pamiętać, że…

Nowe przepisy nie będą obowiązywać do 2023 roku.

Nowe progi podatkowe w polskiej Ladzie podatkowej – jak wypadają?

Zaproponowany w maju program polskiej reformy gospodarczej przewidywał zmianę progów podatkowych. Wraz ze wzrostem liczby ludności coraz więcej osób „przeskakuje” do drugiego progu podatkowego i musi dokonywać wyższych wpłat na rzecz skarbu państwa.

Zaktualizowane progi podatkowe przyniosą $6,8 miliarda nowych dochodów w tym roku, jednak podatnicy nie zaczną ich odczuwać, dopóki ich rachunki podatkowe nie zostaną skorygowane po roku podatkowym 2020-2021.

Osoby, których roczne dochody nie przekroczą 120 tys. zł zapłacą 32% podatku, natomiast osoby zarabiające powyżej 120 tys. zł zapłacą 30% podatku – wynika z oficjalnych prognoz.

konsolidacje pozabankoweCo to są progi podatkowe i kwoty wolne od podatku?

Nowa ustawa podatkowa podwyższa kwotę wolną od podatku do 30.000 zł rocznie lub 2.500 zł miesięcznie. Rząd podniósł również maksymalną kwotę zwolnienia z podatku.

W tym roku płaca minimalna będzie wynosiła 3010 zł. Ale według naszych wyliczeń te minimalne wynagrodzenia przekroczą pensje i będą w całości podlegać opodatkowaniu.

Progi podatkowe – Jakie są progi w Polsce?

W 2022 r. nie będziemy wprowadzać żadnych zmian w strukturze podatkowej, więc pod względem limitów dochodów i stawek podatkowych będzie ona dokładnie taka sama jak w ubiegłym roku.

Przygotowując swoje osobiste „Zeznanie podatkowe dla celów 37 lub 36” nie lekceważ swoich potencjalnych oszczędności podatkowych. W niektórych przypadkach zastosowanie ulg podatkowych może spowodować, że w ogóle nie powstanie zobowiązanie podatkowe, lub nawet powstanie nadpłata podatku dla celów podatkowych! Zostanie ona wówczas zwrócona na Państwa konto.

Obecnie dostępne są następujące ulgi podatkowe (jako przykłady):

 • ulga z tytułu darowizn,
 • ulga dla honorowych dawców krwi,
 • ulga na dzieci,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga internetowa,
 • ulga termomodernizacyjna.

Większość ulg podatkowych obniża dochód do opodatkowania, podczas gdy inne obniżają kwotę należnego podatku dochodowego. Na przykład, ulga rodzinna (Family Tax Credit) obniża dochód do opodatkowania dla niektórych rodzin.

Jak przedstawia się porównanie progów podatkowych w innych krajach?

W wielu krajach na świecie stosuje się podatek progresywny, który jest progresywny w tym sensie, że wzrasta wraz z uzyskiwanym dochodem. Poniższy rysunek przedstawia stawki podatkowe w kilku krajach europejskich.

 • progi podatkowe w Niemczech – wysokość podatku dochodowego zależy od przynależności do jednej z 6 klas podatkowych; podatnicy są do nich klasyfikowani m.in. wg wysokości zarobków, stanu cywilnego, czy liczby posiadanych dzieci. W Niemczech funkcjonuje także kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających, czyli tzw. minimum socjalne. W 2022 roku kwota ta została podniesiona do 9984 euro. W ten sposób rząd uwzględnił podniesienie kosztów utrzymania w Niemczech. W 2022 roku, zmianie uległa również kwota wolna od podatku dla osób posiadających dzieci (2730 euro na dziecko i rodzica), kwota wolna od podatku na opiekę nad dziećmi, ich kształcenie lub szkolenie (1 464 EUR na dziecko i rodzica);
 • progi podatkowe w Anglii – w UK stosowane są 3 progi podatkowe: osoby zarabiające rocznie od 12 571 do 50 270 funtów płacą 20% podatku dochodowego, przy dochodach od 50 270 do 150 000 funtów stawka podatku wynosi 40%, a jeśli dochody przekroczą rocznie 150 tys. funtów, należy odprowadzić do skarbówki 45% podatku; osoby zarabiające poniżej 12 571 funtów są zwolnione z podatku (jest to tzw. kwota wolna od podatku);
 • progi podatkowe w Holandii – Holendrzy mają tak jak my dwa progi podatkowe – przy rocznych dochodach nieprzekraczających 68 508 euro płacą podatek w wysokości 37,10%, natomiast zarabiając powyżej tej kwoty – 49,5%;
 • progi podatkowe we Francji – Francuzi mają kilka progów podatkowych: osoby zarabiające do 9 964 euro rocznie są zwolnione z podatku dochodowego, dopiero przy rocznych zarobkach 9 964 euro do 27 519 euro muszą odprowadzić podatek w wysokości 14%; kolejne stawki przy wyższych progach dochodowych wynoszą już znacznie więcej – 30, 41 i 45%, przy czym najwyższą stawką obciążone są osoby zarabiające powyżej 156 244 euro rocznie.

kredyt gotówkowy online bez zaświadczeńObliczenie na podstawie progów podatkowych na rok 2021

Obliczając stawkę podatku dochodowego, aby prawidłowo obliczyć swój podatek dochodowy, bardzo ważne jest, aby najpierw określić podstawę do ustalenia progu podatku dochodowego i odpowiedniej stawki podatkowej. Podstawą jest dochód.

W 2022 r. PIT od pierwszej złotówki dochodu będzie taki sam (4 065 zł) jak obecnie od dochodu powyżej 4 000 zł. Różnica (935,50 zł – 4 065 zł) nie stanowi dochodu, bo zawiera w sobie odliczenia podatkowe. Dochód, który obejmuje wynagrodzenie brutto, wyniesie 4065 zł – 9 zł.

 • składkę emerytalną 9,76%, czyli 488 zł,
 • składkę rentową 1,5%, czyli 75 zł,
 • koszty uzyskania przychodu 250 zł (podwyższone koszty 300 zł odliczane są w przypadku gdy pracownik dojeżdża do pracy poza miejsce zamieszkania).
 • składkę chorobową 2,45%, czyli 122,50 zł

Pracownik, który zarabia 6000 zł miesięcznie, uzyska dochód do opodatkowania w wysokości 46 880 zł (12×3 365). Po uwzględnieniu składki zdrowotnej, ubezpieczenia społecznego oraz oszczędności podatkowej w wysokości 18 079 zł, którą uwzględnia się w podstawie opodatkowania wynoszącej 48 780 zł w zeznaniu PIT, może on liczyć na dochód do opodatkowania w wysokości 16 847 zł. Ponieważ zdrowie

Osoba fizyczna pracująca dla siebie i prowadząca działalność gospodarczą jako sole proprietors, będzie opodatkowana według tych samych progów co firma, niezależnie od swoich dochodów. A jeśli zdecydują się na taki sposób opodatkowania, mają możliwość założenia swojej działalności gospodarczej jako „self-administered” flat tax.

Zostanie uchwalona nowa ordynacja podatkowa. Będzie ona obowiązywała od 1 stycznia 2021 roku. A: Oryginalne: Co ludzie uważają za dobrą jakość?

Rozwiązanie tego problemu przyda się głównie firmom, które zarabiają powyżej 462 835 zł rocznie, bo pozwoli im uniknąć 32-proc. stawki podatku od zarobków do tej kwoty. Nie pozwoli im jednak odliczyć żadnych ulg podatkowych ani rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Zwolnienia podatkowe przysługujące małżonkom różnią się w przypadku trzech zeznań podatkowych za 2011 rok.

Według skali podatkowej, mąż i żona mogą złożyć wniosek o wspólne rozliczenie podatkowe, jeśli nie macie innego dochodu do opodatkowania. Jeśli masz dwa dochody podlegające opodatkowaniu i jeden z nich jest połową drugiego, istnieją dwie możliwości podziału podatku – wziąć połowę tego podlegającego opodatkowaniu i połowę drugiego i obliczyć to jako dochód podlegający opodatkowaniu lub połączyć je tak, jakby jeden był dochodem podlegającym opodatkowaniu, a drugi dochodem niepodlegającym opodatkowaniu. Gdy obliczasz je jako dochód do opodatkowania

Żona pracuje w swoim kraju w urzędzie państwowym. Otrzymywane przez nią wynagrodzenie wynosiło 90.000 zł. Po opodatkowaniu sama zostałaby opodatkowana stawką 32% w ramach II progu podatkowego. Jeśli jednak rozliczy się z mężem, który w roku podatkowym zarobił 50.000 zł, ich wspólny dochód wyniesie 140.000 zł. Uśredniając, jest to kwota mieszcząca się w I progu podatkowym. W rezultacie oboje zapłaciliby podatek w wysokości 17%.

Nowy rok podatkowy oraz fakt, że małżeństwo jest teraz zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu oznacza, że pary mogą składać zeznania wspólnie, zamiast składać zeznania oddzielnie i płacić wspólnie na koniec roku podatkowego. Oznacza to, że można zmienić stan cywilny i nadal składać zeznanie wspólnie.

Czarno Biała pożyczkaPrzekroczenie progu podatkowego w 2020 r. i co z tym zrobić.

Pracodawcy/firmy, które przekroczyły próg podatkowy, będą zobowiązane do uwzględnienia tego faktu w płatnościach lub zbiórkach wysyłanych przez pracodawcę/firmę do Australijskiego Urzędu Skarbowego w trakcie roku podatkowego.

Jeśli łączny miesięczny dochód od początku roku przekroczy 85 528 zł, zapłacisz podatek w wysokości 17% od dochodu nieprzekraczającego limitu oraz 32% od dochodu przekraczającego 85 528 zł.

W 2023 r., jeżeli łączny dochód od początku roku będzie niższy niż 120.000 zł, to cała kwota nieprzekraczająca limitu będzie podlegała opodatkowaniu stawką 17%, a nadwyżka nie będzie mogła przekroczyć 45.350 zł.

Przekroczenie progu podatkowego a PIT 0

Ulga podatkowa dla młodych dotyczy osób, które pracują w wieku od 20 do 37 lat. Jeżeli w 2022 r. dochód do opodatkowania podatnika nie przekroczy 85 528 zł, zwolnienie wchodzi w życie w pełnej wysokości.

Jednak w miesiącu, w którym przekroczony zostanie limit z tego tytułu, płatności te będą zaliczane do przychodów na zasadach ogólnych, a więc część ich dochodów będzie rozliczana według stawki 17%, a reszta według stawki 32%.

W nowym roku podatkowym młodzi pracownicy mogą inaczej rozliczać się z dodatkowych zarobków. Przez pierwsze trzy miesiące roku należy zsumować kwotę wynagrodzenia brutto. Pod koniec tego okresu, po przekroczeniu 120 000 zł kwoty wolnej od podatku, miesięczny dochód zaczyna podlegać opodatkowaniu. Wówczas rząd nalicza podatek w wysokości 17 procent, jeśli kwota przekroczy 120 000 złotych. Następnie, począwszy od czwartego miesiąca roku kalendarzowego, obowiązek podatkowy jest obliczany z miesiąca na miesiąc na podstawie skumulowanej kwoty dochodów z poprzednich miesięcy. Dla każdej pensji przekraczającej 120 000 zł cały dochód (z wyłączeniem zerowego podatku).

Progi podatkowe 2022 – druga i trzecia transza nowozelandzkiego prawa podatkowego. – KREDYT123.PL


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *