Mity hipoteczne – obal je! 8 najczęściej spotykanych mitów nt. kredytu hipotecznego – KREDYT123.PL

Prawdziwa rewolucja w kredytach hipotecznych – KREDYT123.PL

Nowa ustawa o kredycie hipotecznym
Jak do tej pory wszelkie kwestie związane z kredytami hipotecznymi nie zostały dokładnie uregulowane w polskim prawie, choć należy w tym miejscu podkreślić, iż ustawa o kredycie konsumenckim wspomina o kilku elementach, które jednak nie odgrywają znaczącej roli. Od 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego regulowała za pomocą „Rekomendacji S” rynek kredytów hipotecznych, jednak wspomniany dokument nigdy nie posiadał rangi ustawy ani znaczącego aktu prawnego. Banki wprawdzie stosowały się do zaleceń zawartych w Rekomendacji, jednak tylko i wyłącznie ze względu na sankcje stawiane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przez wiele lat brakowało jednolitego aktu prawnego, który regulowałby wszystkie kwestie związane z kredytami hipotecznymi, jednak obecnie rząd przygotowuje specjalną ustawę, która nie tylko zawiera zalecenia ustanowione wcześniej przez KNF, ale również wprowadza kilka nowatorskich rozwiązań, które powinny wielu kredytobiorców zaciekawić.

Czy wszyscy kredytobiorcy skorzystają z nowych przepisów?
Na wstępie należy podkreślić, iż wprowadzenie ustawy, która dotyczy kredytów hipotecznych to jedynie wymóg unijnego ustawodawstwa, gdyż Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej zobowiązana jest do wdrożenia rozwiązań przewidzianych w specjalnej dyrektywie dotyczącej umów o kredyt, które związane są z nieruchomościami mieszkalnymi. Obecnie wszelkie kwestie dotyczące hipotek znajdują się w kilku różnych aktach prawnych, co nie jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego też powstanie odrębnej ustawy jest bardzo dobrym posunięciem. Czy wszyscy kredytobiorcy będą mogli skorzystać z nowych regulacji? Niestety wszelkie zmiany będą dotyczyły jedynie konsumentów, czyli osób zaciągających kredyty hipoteczne wyłącznie na własny użytek (nie może to być związane z działalnością gospodarczą). Dosyć istotny jest również fakt, iż osoby, które zawarły umowę kredytową przed pojawieniem się ustawy o kredycie hipotecznym, również nie będą mogły liczyć na korzyści płynące z nowych przepisów.kredyty_niezmienna_stopa_daje_stala_rate_daje

Najważniejsze kwestie związane z nową ustawą
Przygotowywana obecnie ustawa przewiduje wiele istotnych zmian, wśród których należy zwrócić uwagę na kilka najistotniejszych kwestii. Banki będą miały całkowity zakaz pobierania prowizji za wcześniejszą spłatę zobowiązania ze zmiennym oprocentowaniem po upływie 36 miesięcy od podpisania umowy. Możliwe będzie również odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego w ciągu dwóch tygodni od dnia jej zawarcia i to bez podania przyczyny. Jedynym kosztem związanym z odstąpieniem od umowy kredytu hipotecznego będą jedynie odsetki za okres obowiązywania umowy. Wiele banków podpisując z kredytobiorcą umowę kredytu hipotecznego, bardzo często proponuje dodatkowe produkty bankowe, jednak zgodnie z opracowywaną ustawą takie praktyki będą już niedozwolone. Oczywiście należy w tym momencie podkreślić, iż od tej reguły będzie jeden wyjątek, czyli oferta bezpłatnego rachunku przeznaczonego wyłącznie do obsługi kredytu. Ta ostatnia zmiana może budzić niepokój w bankach, ponieważ prawda jest taka, iż to dzięki dodatkowym ofertom (takim jak np. polisy) udzielanie kredytów hipotecznych jest w ogóle opłacalne. Jak wprowadzenie zakazu cross-sellingu może wpłynąć na rynek kredytów hipotecznych? W najgorszym przypadku może dojść do ograniczenia dostępności kredytów hipotecznych w większości banków, którym zależy przede wszystkim na maksymalizacji zysków, a udzielanie takich kredytów może się dla nich okazać w ogóle nieopłacalne.

Prawdziwa rewolucja w kredytach hipotecznych – KREDYT123.PL


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *