kredyt123.pl

Obligacje skarbowe – co trzeba o nich wiedzieć? – KREDYT123.PL

Obligacje skarbowe – co trzeba o nich wiedzieć?Obligacje skarbowe – co trzeba o nich wiedzieć?

Obligacje skarbowe mają najwięcej wspólnego z depozytami bankowymi – najpopularniejszym w Polsce sposobem lokowania oszczędności. Są bezpieczne i przewidywalne. Nie każdy wie, że jest kilka rodzajów obligacji skarbowych. Czym się różnią i co trzeba o nich wiedzieć?

Do niedawna można było kupić cztery rodzaje obligacji skarbowych, ale w ostatnim roku Ministerstwo Finansów poszerzyło ich ofertę o obligacje rodzinne oraz obligacje trzymiesięczne. Oznacza to, że razem mamy aż siedem typów obligacji skarbowych, w które przeciętny zjadacz chleba może lokować swoje oszczędności.

Im dłuższy okres, tym lepsze oprocentowanie

Oszczędności można ulokować w obligacje skarbowe:

  • trzymiesięczne,
  • dwuletnie,
  • trzyletnie,
  • czteroletnie,
  • dziesięcioletnie.

Ogólna zasada jest prosta: im dłuższy okres do wykupu obligacji (czyli zwrotu zainwestowanych w nie pieniędzy wraz z odsetkami), tym wyższe jest ich oprocentowanie. W zależności od okresu wykupu, różna jest też konstrukcja oprocentowania obligacji. I tak:

  • Oprocentowanie obligacji trzymiesięcznych wynosi 1,5 proc. w skali roku i jest stałe przez cały trzymiesięczny okres oszczędzania.
  • Oprocentowanie obligacji dwuletnich jest stałe. Jego wysokość dla obligacji oferowanych w grudniu 2017 r. wynosi 2,1 proc. w każdym roku oszczędzania. Odsetki dopisywane są raz w roku.
  • Oprocentowanie oferowanych w grudniu obligacji trzyletnich jest stałe tylko przez pierwszych sześć miesięcy (wynosi ono wtedy 2,2 proc. w skali roku). W kolejnych sześciomiesięcznych okresach jest obliczane jako iloczyn stawki WIBOR(R) 6M i mnożnika 1,00. Odsetki wypłacane są co sześć miesięcy.
  • Oprocentowanie obligacji czteroletnich w pierwszym rocznym okresie odsetkowym jest stałe. Dla serii z grudnia 2017 r. wynosi 2,4 proc. W kolejnych latach obligacje są indeksowane inflacją. Oznacza to, że ich oprocentowanie będzie obliczane jako 1,25 proc. ponad inflację za poprzednie dwanaście miesięcy.
  • Oprocentowanie obligacji dziesięcioletnich w pierwszym roku wynosi 2,7 proc., a w kolejnych latach jest obliczane jako 1,5 proc. ponad inflację za poprzednie dwanaście miesięcy.

Także Rodzinne Obligacje Skarbowe są indeksowane inflacją. W przypadku obligacji sześcioletnich odsetki w pierwszym roku naliczane są na podstawie oprocentowania 2,8 proc., a w kolejnych latach oprocentowanie będzie wyższe od inflacji o 1,75 proc. Dla obligacji dwunastoletnich oprocentowanie w pierwszym roku wynosi 3,2 proc., a w latach kolejnych będzie równe inflacji powiększonej o 2 proc. marżę.

Nazewnictwo obligacji

Każdy rodzaj obligacji skarbowych oprócz swojej potocznej nazwy oznaczony jest dość tajemniczo brzmiącym kodem. Przykładowo trzymiesięczne obligacje sprzedawane w grudniu oznaczone są jako OTS0318. Co oznaczają te kody? Wyjaśniamy na poniższej infografice.

Czy warto?

Obligacje skarbowe są dobrą alternatywą dla depozytów bankowych. Zwłaszcza tych długoterminowych, których oprocentowanie jest indeksowane inflacją, co oznacza, że – niezależnie od tego, ile będzie ona wynosiła – osiągniemy zysk. Nie bez znaczenia jest też niski próg wejścia – cena sprzedaży jednej obligacji to tylko 100 zł. A co wy myślicie o obligacjach Skarbu Państwa? Dajcie znać w komentarzach pod tekstem.

Obligacje skarbowe – co trzeba o nich wiedzieć? – KREDYT123.PL


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *