Odbiór mieszkania od dewelopera. - na co zwrócić uwagę podczas odbioru technicznego mieszkania

Nowa upadłość konsumencka zalety i wady – KREDYT123.PL

zarobki a kredyt gotówkowyNowa upadłość konsumencka zalety i wady

Dwa dni przed podpisaniem ustawy przez prezydenta znowelizowano prawo upadłościowe. Ustawa zmienia procedurę postępowania w przypadku upadłości konsumenckiej. Na przykład, ustawa pozwala małym firmom wyjść z bankructwa poprzez spłatę części zobowiązań zamiast całości długów. I, po raz pierwszy,

Po zapoznaniu się z tym, co zmieni się i nie zmieni dla osób składających wniosek o upadłość na podstawie Chapter 7 w ciągu najbliższych trzech miesięcy, warto zauważyć, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 24 marca 2020 roku.

Najważniejsza zmiana – każdy może upaść!

W przeszłości, tj. gdy projekt nie był dostępny, media były pełne pochwał dla liberalizacji zasad związanych z upadłością konsumencką – znikała zmiana z obowiązującego przepisu art. 4914″.

„Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik albo wierzyciel doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa.”

Intencją polityków w tym kraju – którzy nie są w najmniejszym stopniu „zdeterminowani”, aby „nałożyć” „surowe ograniczenia” na prawo upadłościowe, jak zdają się twierdzić niektórzy politycy.

Jednak w wielu przypadkach w Ameryce zaproponowano nowy rodzaj prawa upadłościowego. Prawo upadłościowe zostało zaktualizowane, a przepisy dotyczące zwolnienia z długów zostały zmienione, aby uczynić kodeks upadłościowy nieco bardziej sztywnym. Jednym z problemów w liberalizacji prawa upadłościowego jest to, że w przypadku wyłudzania pożyczek lub zaciągania długów przez nieuczciwą osobę, nowe prawo upadłościowe musi być na tyle liberalne, aby objąć sytuacje, w których dłużnicy nie są wiarygodni.

Upadłość konsumencka może być wznowiona dla tych dłużników, których wnioski zostały oddalone z powodu zarzutów o rażące niedbalstwo.

Czarno Biała pożyczkaNie okradaj biednego!

Zostanie naprawiony bardzo poważny problem z prawem upadłościowym. Do tej pory przepisy prawa upadłościowego były zrównane z przepisami dotyczącymi komorników. Oznacza to, że bankrut wpłacał syndykowi 25% pieniędzy znajdujących się w jego kieszeni lub na koncie bankowym. Jeśli bankrut ma niewielką kwotę na swoje potrzeby, to nie ma możliwości opłacenia podstawowych potrzeb rodziny tej osoby, jeśli nie może liczyć na pomoc bliskich.

Dziś w gorszej sytuacji są ludzie, którzy są żywicielami swoich rodzin. Jeśli na przykład kobieta, która jest jedynym pracownikiem w swojej rodzinie z czwórką dzieci, zbankrutuje, znajdzie się w trudnej sytuacji. Rodzina będzie jej winna połowę miesięcznych dochodów, a bez pieniędzy nie będzie w stanie pokryć kosztów utrzymania i wychowania rodziny. Nie jest możliwe, aby czteroosobowa rodzina w mieście mogła pokryć podstawowe koszty utrzymania z zaledwie dwóch tysięcy złotych miesięcznie. Na oficjalne zakończenie postępowania upadłościowego trzeba by czekać kilka lat, a tyle zazwyczaj trwa właściwe postępowanie upadłościowe. Z tego powodu osoby, które są żywicielami rodzin i są zmuszone do podjęcia decyzji o ogłoszeniu upadłości, nie mają innego wyjścia.

Przed nowelizacją sędzia-komisarz był uprawniony do podejmowania indywidualnych decyzji co do dochodów, których upadły nie osiągnął zgodnie z prawem, ale zgodnie z samym kodeksem upadłościowym musiał brać pod uwagę potrzeby upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu.

Upadnij teraz – szybciej wstaniesz!

Plan upadłościowy dla wszystkich nie jest odpowiedni dla wszystkich ludzi w każdej sytuacji. Okres czasu na płacenie wierzycielom może być przedłużony. Z tym przedłużonym okresem na pracę z syndykiem, okres czasu na złożenie wniosku może być przedłużony. Jednakże, z przedłużonym okresem czasu, ponad 10 lat może zostać uwięzionych w systemie upadłościowym, jeśli żaden majątek nie zostanie sprzedany.

W przypadku zarzutów o rażące niedbalstwo dłużnika, sąd może zezwolić na dłuższy okres spłaty. To, ile osób dotrwa do końca postępowania upadłościowego, jest często nieprzewidywalne.

Ale jest jedna jeszcze lepsza rzecz w tej rewizji, która jest już w amerykańskim Kodeksie Upadłości Konsumenckiej.

Oddłużanie – nie, bankructwo – tak.

Największym problemem projektu ustawy z 30 sierpnia 2019 r. jest to, że jest w nim zbyt wiele luk prawnych dla dłużników. Jedną z luk jest brak przejrzystości co do tego, jak i kiedy zakończy się postępowanie upadłościowe i czy po nim nastąpi oddłużenie. Nie jest to duży problem, jeśli sąd uzna, że dłużnicy „roztrwonili składniki swojego majątku i celowo nie spłacali wymagalnych zobowiązań”.

Jakie jest więc nowe prawo upadłościowe? Cóż, wygląda na to, że ustawodawca uznał, że jest to uzasadniony powód do nieudzielenia absolutorium z wykonania zobowiązań, ale jednocześnie wprowadzono kilka bardzo ocennych przepisów (takich jak trwonienie majątku i celowe zaniechanie spłaty długów).

Status upadłościowy osoby fizycznej nie kończy się na umorzeniu długów. Zamiast tego dłużnik jest bankrutem – zostaje zamieniony w jednego z takich jak on. Aby tego rodzaju aktywa – aktywa, które są oddawane, aby dłużnik nie miał środków na spłatę swoich długów – mogły zostać sprzedane, są one przekształcane w formę, która ma jakąś wartość, jak pieniądze lub korzystanie z pewnej nieruchomości. Ta zmiana formy prowadzi do sprzedaży aktywów, które mogą być wykorzystane jako pieniądze.

Kalkulator kredytwyZ deszczu – pod rynnę…

Powyższe fakty mogą mieć wpływ na tych, którzy prowadzili swój biznes i teraz stoją w obliczu bankructwa. Dopiero po złożeniu wniosku o upadłość dowiedzą się, jakie będą ich dalsze losy, w jakim okresie będą mogli dalej zarządzać swoją kondycją finansową i czy doczekają się zwolnienia z masy upadłościowej, czy też ogłoszenia upadłości. 2. Znajdź kluczowe idee Oryginału w nowym akapicie. Użyj tak wielu różnych czasowników, jak to tylko możliwe. „Kluczowe idee” oznaczają po prostu najważniejsze części

Twierdzenia ustawodawcy dotyczące upadłości konsumenckiej nie są oparte na zrozumieniu upadłości. Na przykład, większość przepisów upadłościowych nie jest w stanie przewidzieć, czy ktoś będzie miał udaną redukcję długu, czy ta redukcja długu będzie trwała tylko przez następne dwanaście miesięcy, a tym bardziej zaplanować jakichkolwiek zmian w przyszłości. Ponadto, konsumenci powinni być w stanie przewidzieć, kiedy bankructwo się skończy.

W „nowej upadłości” dla nadmiernie zadłużonych Polaków minusów ogłoszenia upadłości jest tak wiele, że trudno uwierzyć, by wierzyciele, którzy byli motorem reform, byli z tego powodu zadowoleni. Zamiast tego, w wielu przypadkach upadłość utrudni życie grupie osób, np. najbiedniejszym przedsiębiorcom, którzy nie zaangażowali w działalność wiele lub nic własnych pieniędzy, a po prostu popełnili błąd w biznesie nie ze swojej winy.

Nowa upadłość konsumencka zalety i wady – KREDYT123.PL


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *