Kredyt przewalutowanie – czy warto poświęcać czas i wysiłek oraz jak najlepiej wykorzystać wymianę walut – KREDYT123.PL

Kredyt przewalutowanie – czy warto poświęcać czas i wysiłek oraz jak najlepiej wykorzystać wymianę walut – KREDYT123.PL

pożyczki_z_gwarantemKredyt przewalutowanie – czy warto poświęcać czas i wysiłek oraz jak najlepiej wykorzystać wymianę walut

„Dokonanie przewalutowania” może być kosztowną i uciążliwą opcją, zwłaszcza jeśli chodzi o kredyty hipoteczne. Większość banków i innych kredytodawców pobiera opłaty za takie przewalutowanie, a to oznacza, że będziesz musiał zapłacić dużo pieniędzy, aby otrzymać z powrotem co najmniej taką samą wartość dolara.

Kredyty walutowe

Kredyt w walucie obcej to kredyt walutowy udzielany z jednego kraju do drugiego. Może być również nazywany kredytem dewizowym. W Polsce kredyt walutowy udzielany jest najczęściej w euro lub frankach szwajcarskich.

Obecnie osoby, które chcą uzyskać kredyt w obcej walucie muszą mieć bardzo wysoką zdolność kredytową. Z tego powodu większość kredytów w tych walutach nie może być zaciągnięta przez większość osób.

Czym jest ryzyko walutowe?

Ryzyko walutowe polega na tym, że przy rosnącym kursie walutowym Twoje finanse mogą się poprawić, a przy spadającym kursie walutowym – pogorszyć.

Jednak trudno jest dokładnie przewidzieć kierunek zmian kursów walut. Dlatego też zawsze, gdy ponosisz ryzyko walutowe lub inwestujesz w walutę off-shore, zawsze jesteś narażony na to ryzyko.

Przewalutowanie kredytu hipotecznego w ostatnich pięciu latach – na czym polega?

Aby zrestrukturyzować swoje finanse, spróbuj zmienić walutę, w której dokonywane są płatności. To rozwiązanie jest przeznaczone dla osób, które wzięły kredyt w walucie wzmacniającej. Wynika to z faktu, że wzrost stóp procentowych spowoduje wzrost wszystkich odsetek, w tym odsetek od kart kredytowych.

Wraz z umacnianiem się waluty, wzrasta kurs, po jakim pożyczamy pieniądze. Tak więc, kiedy starasz się o kredyt hipoteczny, będziesz musiał oddać część pieniędzy za wzrost kursu waluty, aby móc pożyczyć resztę.

Jakie przepisy regulują procedurę przewalutowania kredytu?

Zgodnie z raportem B.R.I.S.S. z dnia 6 lutego 2014 r., obecnie nie ma przepisów, które regulowałyby kwestię wymiany dolarów pożyczkowych. W związku z problemem osób, które zaciągają kredyty w dolarach, stosuje się ustawę Prawo bankowe oraz inne ustawy ogólne.

Kiedy opłaca się przewalutować kredyt hipoteczny?

Lokata bankowa- czym jest i jakie banki posiadają najlepsza ofertę?

 

System wymiany walut ma swoje minusy, gdyż przeliczenia należy dokonywać w złotówkach, co może sprawić, że raty będą tańsze niż przeliczanie na walutę kraju, ale kolejne płatności będziesz musiał dokonywać w złotówkach. Najlepiej jest przeliczać swój kredyt.

Korzystne może być przewalutowanie walut, w których ostatnio zarobiłeś lub pożyczyłeś pieniądze, na silną walutę. Może to zapobiec umocnieniu się tej waluty w stosunku do Twojej słabej waluty.

Jakie korzyści daje przewalutowanie kredytu?

Konwersja kredytu jest najlepszym rozwiązaniem problemu z kredytem. Z drugiej strony, istnieje kilka ryzyk związanych z tą procedurą; jednakże, możesz użyć konwersji kredytu, aby zmniejszyć to ryzyko.

Dlaczego ktoś miałby rolować swój kredyt hipoteczny?

Jeśli planujesz spłacać kredyt, sprawdź, ile warta jest waluta, którą płacisz, zanim podejmiesz decyzję o jej zmianie.

Wady

 • zagrożenie mniej korzystnym oprocentowaniem
 • konieczność zapłacenia prowizji za przewalutowanie
 • zagrożenie wyższą marżą kredytu
 • konieczność opłacenia dodatkowych kosztów wymiany walut

Zalety

 • szansa na skorzystanie z korzystniejszego oprocentowania
 • szansa na obniżenie marży kredytu
 • pewność stałej raty spłaty
 • spłacanie pozostałej części kredytu w złotówkach

Zasady przewalutowania kredytu hipotecznego

Przepisy regulujące kredyty hipoteczne narzucają pewne zasady, które mają zastosowanie, gdy dana osoba chce przekształcić kredyt w nowy rodzaj kredytu. Tak właśnie działają te przepisy.

czy opłaca się zostać poręczycielemKto może przewalutować kredyt?

Wygląda na to, że zgodnie z rekomendacją „S” wydaną przez Ministerstwo Finansów, kredyty w zamian za walutę obcą mogą być udzielane tylko osobom, które udowodnią, że uzyskują jakiekolwiek dochody w walucie, która została użyta do kredytu.

Jak już zapewne zauważyłeś, osoby zarabiające w złotych polskich nie mogą ubiegać się o kredyt walutowy, ani też wymienić (przewalutować) już uzyskanego kredytu walutowego na polską walutę.

Ważne!

Większość banków wymaga, abyś dostarczył dokumentację potwierdzającą Twoje twierdzenia dotyczące dochodów. Przed wypełnieniem wniosku należy złożyć online wniosek o przeliczenie waluty.

Ile trwa przewalutowanie kredytu?

Proces rozszerzenia kredytu mieszkaniowego nie jest prosty, ale nie jest to również rocket science. Zamiast tego jest to uważane za osobistą lustrację wnioskodawcy. W wielu przypadkach bank może poprosić o dokumentację związaną z aktywami i długami wnioskodawcy.

Czas oczekiwania na decyzję może być podobny do ubiegania się o dotację.

Ile kosztuje przewalutowanie kredytu hipotecznego?

Banki pobierają opłatę w wysokości od 0,5 do 1,5 procent salda kredytu. Opłata ta jest doliczana do miesięcznej raty kredytu i zazwyczaj powoduje wyższe płatności.

Ludzie płacą również opłatę za sporządzenie umowy, określającej warunki wymiany pieniędzy po uzgodnionych kursach. Banki pobierają opłatę za sporządzenie dodatkowej umowy, określającej warunki przewalutowania kredytu, i jest to tzw. spread walutowy. Kupując za pomocą kredytu otrzymujemy rabat. To zależy od oferty danego banku.

Jak wyliczyć przewalutowanie kredytu we frankach?

Decydując się na to, jaki kurs zastosujesz do przewalutowania swojego zadłużenia na daną walutę, musisz poznać ofertę danego banku, a następnie określić kurs tej waluty. Ważne jest, aby dla pewności zajrzeć do Internetu.

Jak wpłynie to na moje miesięczne spłaty?

Jedno pytanie, o którym większość ludzi myśli podczas rozważania konwersji waluty, brzmi: „Jak to wpływa na płatności?”. Bardzo trudno jest wiedzieć na pewno, jak jedno przewalutowanie wpłynie na płatność, jeśli w ogóle.

W niektórych przypadkach przewalutowanie kredytu z euro na złotówki może nawet nie podnieść znacząco rat kredytu, ale niektórzy kredytobiorcy mogą zauważyć, że ich roczne raty kredytu rosną, jeśli nadal używają euro przy przewalutowaniu na złotówki. Oznacza to, że każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie.

Rolnicy otrzymają nowe kredyty- kto i na jakich warunkach może liczyć na pomoc?Jak przewalutować kredyt hipoteczny – procedura

Procedura ubiegania się o przewalutowanie może być rozciągnięta w czasie i powinna jasno określać każdy etap.

1. Złożenie wniosku o przewalutowanie

Złożenie wniosku jest niezbędne do przeprowadzenia całej procedury. Powszechną praktyką instytucji bankowych jest podawanie wzoru, który jest stosowany np. przy składaniu wniosku o kredyt lub o konto czekowe. Przelicznik walutowy jest inny niż w niektórych miejscach na świecie i może być stosowany w dowolnym momencie.

2. Oczekiwanie na decyzję banku

Jeśli kurs waluty po przewalutowaniu jest wyższy niż przed, to również procent zadłużenia do spłaty na nowych warunkach. Dzieje się tak dlatego, że bank musi zastosować nowy kurs do oceny zdolności kredytowej konsumenta.

3. Podpisanie aneksu do umowy

Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję zatwierdzającą refinansowanie, wtedy będziesz musiał podpisać aneks do umowy. Po zaakceptowaniu aneksu od razu będą Państwo związani nowymi warunkami kredytu.

Wniosek o przewalutowanie kredytu

Otrzymasz bardzo dokładny wzór wniosku. Jednakże, będzie on musiał być nieco unikalny dla Twojego kredytu z banku, z którego masz kredyt. Dlatego też; będziesz musiał wspomnieć o

 • numeru oraz daty zawarcia kredytu,
 • danych osobowych,
 • Numer PESEL,
 • waluty, w której aktualnie spłacasz zobowiązanie,
 • waluty, w której chcesz spłacać zobowiązanie,
 • oświadczenia o walucie, w której otrzymujesz wynagrodzenie za pracę.

W jakiej walucie udzielane są kredyty? Czy wszyscy używają różnych walut?

Nie ma pewności, kiedy przewalutowanie kredytu szwajcarskiego z franków, po kursie określonym w momencie sprzedaży kontraktu, jest opłacalne. Może to być tak niski kurs, jak wtedy, gdy wartość franka jest niska i sprawdzają się prognozy dotyczące wzrostu wartości franka w stosunku do złotego. Może to też oznaczać, że kredyt jest opłacalny po kursie z chwili podpisania umowy, jeśli stopy procentowe są wyższe, gdy frank spada, niż gdy rośnie. Jednak takie rozwiązanie miałoby też minusy.

Mimo wyroku sądu, który stwierdził, że proces ten jest legalny, największe banki, takie jak PKO BP, mają jeszcze wiele do zrobienia.

Ustawa o przewalutowaniu kredytów frankowych

Rząd konsekwentnie szuka sposobów, aby pomóc frankowiczom borykającym się ze spłatą kredytów. Kredyty walutowe nie mają jednak żadnej mocy prawnej, a sam projekt kredytów walutowych ulega ciągłym zmianom.

Sprzeciw polityków wobec propozycji zmiany waluty w bankach zaowocował propozycjami, aby koszty tej nowej operacji były opodatkowane na banki, a nie na rząd. Te propozycje polityków spotkały się ze sprzeciwem większości banków w całym kraju.

Tani kredyt gotówkowy - jak szukaćPrzewalutowanie kredytu w euro na złotówki

Przewalutowanie z euro na złotówki nie budzi większych kontrowersji.

Każdy musi wziąć pod uwagę, ile pieniędzy zaoszczędzi na opłatach za przewalutowanie i jak różne będą kursy walut, gdy użyje EURO. W porównaniu z tym, przeliczenie złotówek na pln nie stanowi problemu.

Przewalutowanie kredytu w funtach

Każda umowa musi być rozpatrywana indywidualnie, z uwzględnieniem zmian kursu walutowego, prognoz ekspertów i zasad bankowych.

Inne rozwiązania dla przewalutowania kredytów.

Nie myśl, że pożyczenie większej ilości pieniędzy poprawi Twoją sytuację finansową. Co więcej, może to jeszcze bardziej pogorszyć sytuację.

 • Odfrankowienie umowy kredytowej

Jednym z możliwych rozwiązań jest wyeliminowanie kredytu, ponieważ dłużnik nie jest już zobowiązany do dokonywania płatności na rzecz wierzyciela w tej samej walucie. Spłaca on kredyt w dowolnie wybranej przez siebie walucie.

Zasady przewalutowania kredytów w różnych bankach

Różnice w sposobie postępowania banków z różnymi krajami świata są niewielkie. Opłaty za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej oraz prowizje od przelewów kredytów są porównywalne. W celu uzyskania szczegółowych informacji najlepiej skontaktować się z bankiem, w którym uzyskałeś kredyt w swoim kraju.

Kredyt przewalutowanie – czy warto poświęcać czas i wysiłek oraz jak najlepiej wykorzystać wymianę walut – KREDYT123.PL


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *