kredyt123.pl

Kredyt dla małych i średnich przedsiębiorstw- kiedy jest opłacalny? – KREDYT123.PL

Szybki rozwój naszej firmy nie jest możliwy bez dopływu kapitału z zewnątrz. Zależność między ilością posiadanej gotówki a wzrostem przedsiębiorstwa jest znana każdej osobie, która zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiadając odpowiednie środki finansowe możemy zatrudnić nowych pracowników, zwiększyć zakres działania naszego przedsiębiorstwa i wdrażać konieczne inwestycje.

Firmy, które zaliczamy do działu małych i średnich przedsiębiorstw przeważnie samodzielnie finansują swoje potrzeby i nie posiłkują się przy tym kredytami bankowymi. Jednakże jak pokazuje praktyka życiowa to właśnie zewnętrzne źródła finansowania bardzo często stają się akceleratorem zmian w firmie i gwarantują jej rozwój.

W zeszłym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała raport dotyczący sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014.  Według zgromadzonych danych wynika, że w naszym kraju działa 1,77 mln firm niefinansowych a warto dodać, że to właśnie 99,7 proc. tych podmiotów stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa z tego sektora wytwarzają przeszło 48,5% produktu krajowego brutto. W związku z tym mają ogromny wpływ na rozwój polskiej gospodarki a w ostatecznym rozrachunku również na warunki życia przeciętnego Kowalskiego.

Inwestycje

Żeby firma mogła wzrastać potrzebne są pieniądze. Spora część przedsiębiorców przez całe lata dąży cierpliwie do punktu, w którym zyski z prowadzonej działalności gospodarczej może przeznaczyć na rozwój własnego biznesu. Dane statystyczne jasno pokazują, że w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw źródłem ich finansowania jest zgromadzony kapitał własny. Przeważnie jest on wykorzystywany w celu opłacania bieżącej działalności lub podlega akumulacji. Jednakże nie dokonuje się z niego żadnych inwestycji.

Pasywność kredytowa

Brak zewnętrznych źródeł finansowania powoduje sytuację, w której przedsiębiorca w zasadzie „stoi w miejscu”. Okazuje się, że w naszym kraju

kredyty_dla_firm praktycznie, co piąty biznes niefinansowy działa bez korzystania z kredytów bankowych. Podejrzliwość polskich przedsiębiorców w stosunku do kredytów udzielanych przez banki ma wiele przyczyn. Do najbardziej powszechnych możemy zaliczyć strach przed utratą płynności finansowej, nieznajomość mechanizmów bankowych i odgórne przyjęcie założenia, że nasze przedsiębiorstwo nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej. Wyjątkową niechęć rodzimych biznesmenów do zaciągania kredytów w sposób interesujący zbadali specjaliści z Narodowego Banku Polskiego. Wynikiem ich badań stało się opracowanie pt., „Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko zniechęcenia kredyto(nie) biorcy”.

Większa ilość plusów, mniej obaw

Jak już zostało wcześniej wspomniane to źródła finansowania pochodzące z zewnątrz dają szansę na rozwój naszego przedsiębiorstwa.

Pieniądze pochodzące z kredytu stanowią klasyczny przykład działania dźwigni finansowej. Ich pozyskanie umożliwia nam przeprowadzić inwestycje na, które z własnych środków nas po prostu nie stać. Możemy zwiększyć liczebność naszej załogi pracowniczej, doposażyć firmę a nawet kupić nowe technologie i rozwiązania, dzięki którym zyskamy przewagę nad innymi konkurencyjnymi firmami.

Dodatkowo przy terminowej spłacie kredytu budujemy naszą pozytywną historię kredytową a co za tym idzie zaufanie banków do naszej firmy wzrasta. Planując rozwój naszego przedsiębiorstwa w przyszłości daje nam to dużą szansę na otrzymanie lepszych warunków kredytowych przy kolejnym podpisywaniu umowy z bankiem.

Jaki kredyt może otrzymać firma?

Na rynku usług kredytowych funkcjonuje wiele produktów, z których mogą korzystać przedsiębiorcy. Wszystko zależy przede wszystkim od ich indywidualnych potrzeb i aktualnych możliwości. Poniżej znajdziesz praktyczne opisy i wyjaśnienie do poszczególnych z nich.

Pierwszą z zewnętrznych form finansowania jest kredyt na rachunku bieżącym, należy on do najprostszych form kredytowania. Jest on udostępniany tym firmom, które mogą się pochwalić pozytywną historią na bieżącym rachunku i wykazują regularne wpływy. Posiadając rachunek firmowy możemy korzystać z kredytu odnawialnego bądź nieodnawialnego. Dzięki pierwszemu z nich możemy wielokrotnie korzystać z przyznanych nam w ramach limitu środków finansowych i nie musimy za każdym razem podpisywać oddzielnej umowy kredytowej.  Mechanizm jego działania sprowadza się do tego, że każdy wpływ na nasz rachunek jest automatycznie przeznaczany na spłatę części zadłużenia i wzrost ogólnej kwoty, z jakiej możemy ponownie korzystać. Natomiast odsetki liczone są jedynie od tej części kredytu, którą wykorzystaliśmy a nie od pełnej kwoty, jaką nam przyznano. Podczas gdy przy kredycie nieodnawialnym spłacamy nasze zobowiązania aż momentu zwrotu pełnej kwoty długu i nie posiadamy tutaj opcji odnowienia.rodzaje_kredytow_dla_firm

Kredyt obrotowy funkcjonuje na analogicznej zasadzie jak kredyt w rachunku bieżącym. Z tym, że może on zostać przypisany do rachunku bieżącego albo kredytowego. Warunki, na jakich jest udzielany zależą przede wszystkim o aktualnej kondycji i obrotów naszej firmy. Ma charakter krótkoterminowy, co oznacza, że jest udzielany przeważnie na okres nieprzekraczający 3 lat.

Kredyt obrotowy stanowi idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które okresowo mają problemy z płynnością finansową i wymagają pieniędzy na kupno np. surowców, materiałów, czy usług koniecznych do prowadzenia swojej działalności na bieżąco. W tym przypadku przeważnie przedsiębiorcę nie obowiązuje żaden harmonogram spłat a bank wymaga jedynie tego, aby dług został spłacony do chwili zakończenia umowy.

Kredyt inwestycyjny charakteryzuje się z kolei tym, że pieniądze z niego uzyskane mogą zostać przeznaczone jedynie na wyznaczony cel a umowa jest zawierana na dłuższy okres czasu (niekiedy nawet na kilkadziesiąt lat). Firma, która po niego sięga otrzymane środki przeznacza jak sama nazwa wskazuje na przeprowadzenie inwestycji, które spowodują wzrost i rozwój przedsiębiorstwa. Przykładowym celem może być kupno lub budowa nieruchomości, wdrożenie reform, uruchomienie nowej linii produkcyjnej albo zakup niezbędnych licencji i patentów. Kwota kredytu inwestycyjnego może zostać przekazana w całości albo w określonych częściach tzw. transzach a zwracana jest w sposób ratalny.

Warto wspomnieć, że wachlarz ofert bankowych w tej materii jest dość szeroki a warunki, na jakich firma może uzyskać kredyt bardzo często różnią się od siebie i to znacznie.

W tym miejscu należy również wspomnieć o alternatywnej formie finansowania potrzeb przedsiębiorców, jakim jest leasing. Od strony prawnej można powiedzieć, że jest to hybryda umów kredytu i sprzedaży na raty. Klasycznym przykładem jest sytuacja, kiedy zawieramy umowę leasingu na samochód. W trakcie jej trwania samochód stanowi w dalszym ciągu własność banku z tym, że jako przedsiębiorca możemy z niego korzystać. Poprzez regularne wpłaty pokrywamy koszty zakupu i jego wypożyczenia a z końcem umowy nabywamy do niego prawo własności. Poprzez taką formę pomocy przedsiębiorca może sfinansować w zasadzie każdą rzecz, która jest zaliczana do tzw. środków trwałych np.: samochód, linie produkcyjne albo urządzenia biurowe. Niewątpliwym plusem leasingu jest to, że nie musi on jednorazowo angażować dużych środków własnych.

Alternatywne źródła finansowania

Przedsiębiorcy oprócz kredytów bankowych mają również dostęp do innych metod na sfinansowanie swoich potrzeb. Do najpopularniejszych z nich należą dofinansowania z Unii Europejskiej. Do tej pory dla większości przedsiębiorców fundusze unijne były utożsamiane z dotacjami o charakterze bezzwrotnym. Jednakże już w latach od 2014 do 2020 nawet 5 proc. środków unijnych będzie podlegało zwrotowi. Znaczy to, że przedsiębiorca będzie mógł z nich skorzystać w postaci przyznanej pożyczki przez pośrednicząca firmę lub instytucję.kredyt na innowacje technologiczne

Inną metodą na sfinansowanie naszego przedsięwzięcia jest pozyskanie inwestora z zewnątrz. Taka pomoc jest nieoceniona szczególnie na wstępnym etapie rozwoju naszego przedsiębiorstwa, gdy z jednej strony nie dysponujemy wystarczającym kapitałem a z drugiej nasz projekt posiada realną szansę na odniesienie sukcesu rynkowego.  Rozwiązaniem dla nas wtedy może być pomoc z funduszu typu venture albo współpraca z aniołem biznesu.

Pomoc inwestorów polega w głównej mierze na wsparciu kapitałowym, udostępnieniu swoich zasobów w formie kontaktów, zaplecza albo specjalistów. W zamian za nią przekazujemy im pewną część udziałów w naszym przedsiębiorstwie.

Natomiast anioł biznesu to osoba, która osobiście angażuje się w dany biznes. Dla początkującego przedsiębiorcy staje się niejako mentorem i wspiera go w rozwoju przedsiębiorstwa. Anioł dokonuje inwestycji samodzielnie albo w porozumieniu z innymi inwestorami. Praktyka życiowa wskazuje jednak na to, że początkującemu przedsiębiorcy, który poszukuje inwestora o wiele prościej jest zgłosić się do funduszu typu venture niż znaleźć dla siebie anioła biznesu, tym bardziej, że ten przeważnie pragnie pozostać anonimowy.

Podkreślenia wymaga fakt, iż inwestorzy najczęściej są zainteresowani projektami i firmami, które prowadzą działalność na polu innowacyjnych usług lub produktów. Obiektywnie rzecz biorąc ten właśnie sektor daje, bowiem szanse na podbicie rynku i uzyskanie największego zwrotu z poczynionej inwestycji.

W jakim miejscu przedsiębiorca może szukać pomocy?

Pierwszym miejscem gdzie powinniśmy szukać wsparcia finansowego jest bank, w którym posiadamy nasz rachunek firmowy. Nasz bank świetnie orientuje się w naszej historii kredytowej i o ile jest ona właściwa to z dużym prawdopodobieństwem możemy liczyć na otrzymanie kredytu. Inną możliwością jest szukanie kredytu na własną rękę i dokonanie porównania ofert z kilku banków lub skorzystanie z pomocy doświadczonego biura pośrednictwa finansowego, które wybierze dla nas najkorzystniejszą propozycję.

Innym sposobem, jeżeli nie jesteśmy zainteresowani zaciągnięciem kredytu jest podjęcie współpracy z firmą o charakterze doradczym, która zajmuje się pozyskaniem środków finansowych. Tego rodzaju firmy gromadzą wszelkie możliwe źródła finansowania np. kredyty bankowe, dotacje unijne, kapitał pochodzący od inwestorów giełdowych albo funduszy o wysokim ryzku.

Oprócz tego doradca z tej firmy zajmuję się całościową obsługą naszego przedsiębiorstwa, która nie ogranicza się tylko do pozyskania kapitału, ale także polega na budowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa, pozyskiwaniu sprawdzonych partnerów biznesowych i wdrażaniu inwestycji.

Kredyt dla małych i średnich przedsiębiorstw- kiedy jest opłacalny? – KREDYT123.PL


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *