Czy opłaca się zostać poręczycielem? – KREDYT123.PL

Czy opłaca się zostać poręczycielem? – KREDYT123.PL

Sytuacja pośrednia zachodzi wtedy, gdy nasze dochody nie zapewniają nam satysfakcjonującej zdolności kredytowej a suma kredytu jest nieco wyższa niż przy minimalnych ofertach. W takim przypadku bank żąda przeważnie osoby poręczyciela lub kilku poręczycieli.

Jak kształtuje się sytuacja poręczyciela?

W sytuacji, kiedy podpisujemy umowę kredytu lub pożyczki, jako poręczyciel bierzemy na siebie dużą odpowiedzialność. Nie zawsze, bowiem kredyt jest spłacany terminowo a czasami główny kredytobiorca całkowicie zaprzestaje jego zwrotu. W takich okolicznościach bank posiada pełne prawo, aby to od nas, jako osoby poręczyciela dochodzić żądanych kwot. Mało tego, jeżeli dojdzie do egzekucji komorniczej to może ona zostać skierowana również do naszego majątku i naszego wynagrodzenia aż w pełni zostaną spełnione roszczenia banku. Miejmy na względzie również to, że do samej kwoty kredytu i odsetek dochodzą również opłaty windykacyjne, koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

Podstawa prawna instytucji poręczenia.

Powyższe zagadnienie regulują przepisy Kodeksu cywilnego a przede wszystkim
art. 876 § 1 KC „Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”.

Poręczać – TAK czy NIE?

Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wiele zależy od tego, kto nas prosi o taką przysługę i jak wygląda jego sytuacja materialna. Od podpisanej umowy nie będzie już drogi odwrotu a zatem należy wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw.

W szczególności zbadajmy:

– na jakich warunkach jest zatrudniony kredytobiorca (umowa o pracę- na czas  określony czy nieokreślony, umowa o dzieło czy umowa zlecenie)
– jak wygląda sytuacja majątkowa jego zakładu pracy
– czy kredytobiorca posiada nieruchomości
– czy kredytobiorca jest w posiadaniu wartościowych ruchomości (np. samochód, zestaw kina domowego itd).

W razie konieczności możemy się zabezpieczyć dodatkową umową, w której kredytobiorca zobowiąże się w razie niespłacania kredytu na przepisanie na nas prawa własności danej rzeczy. Nie działajmy pod wpływem emocji, w sprawach finansowych konieczna jest chłodna kalkulacja.

Co zrobić, gdy spłacimy za kogoś kredyt?

W takim wypadku nie stoimy na przegranej pozycji, bowiem wg. przepisów kodeksu cywilnego przysługuje nam tzw. roszczenie regresowe. Na jego podstawie możemy dochodzić od byłego kredytobiorcy pełnej sumy zobowiązania i kosztów, jakie ponieśliśmy w kontekście spłaconego kredytu. W tym momencie to my stajemy się wierzycielami a były kredytobiorca naszym dłużnikiem. Jednak, aby odzyskać swoje pieniądze musimy wystąpić z powództwem cywilnym do sądu powszechnego.

Czy opłaca się zostać poręczycielem? – KREDYT123.PL


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *