Co warto wiedzieć o restrukturyzacji kredytu. – KREDYT123.PL

Co warto wiedzieć o restrukturyzacji kredytu. – KREDYT123.PL

Wiążąc się z bankiem wieloletnią umową kredytową, zazwyczaj jesteśmy dobrej myśli. Wierzymy w swoje możliwości i z optymizmem patrzymy w przyszłość. Jednak w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu lat wiele może się zmienić. I mowa tu nie tylko o sytuacji życiowej (utrata pracy, pogorszenie się stanu zdrowia), ale także o wielu wskaźnikach ekonomicznych, które mogą przełożyć się np. na spadek wartości zabezpieczenia. W takich sytuacjach, aby umożliwić sobie regularne spłacanie rat, warto zdecydować się na restrukturyzację kredytu.

Czym jest restrukturyzacja kredytu?

Przez pojęcie to, najprościej rzecz ujmując, rozumie się zmianę warunków spłaty zadłużenia. Może ona dotyczyć terminu płatności, oprocentowania, wysokości raty, długości okresu kredytowania oraz stosowanego zabezpieczenia. Działania te podejmowane są zazwyczaj w celu stworzenia kredytobiorcy jak najbardziej dogodnych do regularnego spłacania rat warunków. Co ważne, niektóre z nich (np. przesunięcie terminu spłaty, czyli tzw. wakacje kredytowe) nakierowane są głównie na szybką poprawę sytuacji finansowej dłużnika. Z kolei inne — jak np. wydłużenie okresu kredytowania i obniżenie rat —mają charakter długoterminowy.

Wybór konkretnej formy restrukturyzacji kredytu może być więc uzależniony od wielu czynników. Na szczęście pomocą służą tutaj zatrudnieni w bankach specjaliści, którzy po rozpoznaniu indywidualnej sytuacji doradzą najlepsze sposób na wyjście z trudności.

Restrukturyzacja kredytu — jak można się o nią starać?

Kwestie związane z procedurami ubiegania się o restrukturyzację kredytu z pewnością należą do budzących największe zainteresowanie. Już w tym miejscu warto zaznaczyć, że nie są one zbyt skomplikowane. By rozpocząć postępowanie w tej sprawie, należy złożyć odpowiednio przygotowany wniosek, w którym wymienione zostaną przyczyny ubiegania się o zmianę warunków kredytu oraz znajdą się będące ich potwierdzeniem dokumenty.
Następnym etapem jest przeprowadzana przez bank analiza. Jeśli w jej wyniku wydana zostanie pozytywna decyzja, wystarczy już tylko podpis kredytobiorcy.

Wakacje kredytowe  czy rozwiązanie długoterminowe?restrukturyzacja_kredytu

Ubiegając się o restrukturyzację kredytu, często można wskazać jej preferowaną formę. Bardzo dużo osób decyduje się więc na wakacje kredytowe, które wydają się być najprostszym, a zarazem w najmniejszym stopniu wpływającym na warunki kredytu rozwiązaniem. Pod pojęciem wakacji kredytowych rozumie się bowiem mogący wynosić od jednego do kilku miesięcy okres przerwy w spłacaniu rat.

Nie zawsze jest to jednak najlepsze rozwiązanie. Ofertę wakacji kredytowych opracowano z myślą o kredytobiorcach znajdujących się w przejściowych trudnościach finansowych (np. w będących w trakcie zmiany pracy). Korzystanie z tej formy restrukturyzacji kredytu jest więc wskazane w sytuacjach, kiedy spodziewamy się rychłego zasilenia naszego budżetu.

W innych sytuacjach o wiele lepiej jest zdecydować się na rozwiązania długoterminowe, czyli np. zmniejszenie comiesięcznej raty. Nawet jeśli będą one wiązały się z kilkoma dodatkowymi latami okresy kredytowania, możliwe będzie regularne uiszczanie przedstawionych w umowie sum. A przecież każdy chciałby uniknąć konsekwencji mogących być skutkiem niewywiązywania się ze zobowiązań.

Co warto wiedzieć o restrukturyzacji kredytu. – KREDYT123.PL


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *