Bank odmówił Ci pożyczki spróbuj alternatywnych form finansowania. – KREDYT123.PL

Bank odmówił Ci pożyczki spróbuj alternatywnych form finansowania. – KREDYT123.PL

Pożyczki w lombardach- błyskawiczny dostęp gotówki pod zastaw

Osoby potrzebujące niewielkiej kwoty swoje kroki mogą skierować do lombardów. Stają się one coraz popularniejsze i właściwie w każdym mieście w Polsce możemy znaleźć co najmniej jedną firmę tego typu. Lombardy specjalizują się w udzielaniu niewielkich pożyczek pod zastaw wartościowych przedmiotów. Umowa skonstruowana jest w taki sposób, że pożyczkobiorca zastawia posiadane przez siebie rzeczy i otrzymuje w zamian pożyczkę. Po jej spłacie (oczywiście wraz z należnymi lombardowi kosztami) przedmiot zastawu jest zwracany. Gdyby jednak pożyczka nie została zwrócona, to lombard ma prawo sprzedać zastawioną rzecz, a pieniądze przeznaczane są na spłatę pożyczki. Co ważne, lombardy przyjmują w depozyt olbrzymią ilość rozmaitych przedmiotów począwszy od biżuterii, poprzez sprzęt AGD, RTV czy telefony komórkowe, a na monetach kolekcjonerskich czy sprzęcie budowlanym skończywszy. Niektóre z nich oferują również większe pożyczki, na przykład pod zastaw pojazdów. Niewątpliwą zaletą jest możliwość bardzo szybkiego otrzymania gotówki. Lombardy zazwyczaj wypłacają pieniądze w gotówce „od ręki”, zaraz po podpisaniu umowy. Czas spłaty jest z reguły ustalany indywidualnie, a zdolność kredytowa klienta nie jest badana – najważniejsze jest zabezpieczenie które gwarantuje, że lombard będzie w stanie odzyskać pożyczone klientowi pieniądze.

Pożyczki chwilówki- szybka pożyczka na drobne i większe wydatki

Bardzo popularnym produktem pozabankowym są również chwilówki. W ostatnim czasie wprowadzone zostały przepisy ograniczające maksymalne koszty tego typu umów, stały się więc one jeszcze tańsze dla klientów. Większość firm udzielających pożyczek chwilówek wymaga od klientów przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody – może to być decyzja o przyznaniu renty lub emerytury, waloryzacja świadczenia, zaświadczenie o zarobkach czy druk RMUA. Każda z firm pożyczkowych ma nieco inne wymagania, lecz większość z nich będzie chciała zweryfikować klienta w co najmniej jednej bazie informacji gospodarczej. Z punktu widzenia klienta uzyskanie pożyczki chwilówki jest bardzo proste.

Wystarczy złożyć wniosek przez internet, spotkać się z przedstawicielem firmy pożyczkowej lub też podpisać umowę w jednym z biur kredytowych. Pieniądze z umowy pożyczki chwilówki mogą być wypłacone w gotówce „do ręki” lub na konto bankowe pożyczkobiorcy. Czasem stosowane są również inne metody, jak wypłata na poczcie czy za pomocą czeku Giro. Pożyczki chwilówki charakteryzują się tym, że udzielane są na bardzo krótki okres – nie dłuższy niż miesiąc. Coraz częściej klienci mogą jednak samodzielnie wybrać czas trwania umowy oraz okres spłaty – nawet od 1 do 30 dni. Elastyczność jest niewątpliwą zaletą tego typu firm. Koszty zawartej umowy pożyczki nie muszą być olbrzymie. Choć sama rzeczywista stopa oprocentowania w przypadku chwilówki może być bardzo wysoka, to spowodowane jest to najczęściej krótkim czasem trwania umowy. Pożyczkodawcy wymagają spłaty kwoty o 20-30% wyższej od pożyczonej, czyli w przypadku pożyczki na 500 złotych klient może oddać mniej więcej 100-150 złotych więcej. Nie jest to duży koszt biorąc pod uwagę szybki dostęp do gotówki oraz wszystkie czynności które musi wykonać pożyczkodawca – od weryfikacji zdolności kredytowej, poprzez przygotowanie i zawarcie umowy pożyczki, aż do ewentualnej egzekucji. Pamiętajmy jednak, że pożyczki chwilówki nie są najtańsze i warto z nich korzystać jedynie sporadycznie. Częste zaciąganie tego typu pożyczek może prowadzić do rosnącej spirali zadłużenia, dlatego też przed podpisaniem każdej umowy warto dokładnie zastanowić się nad możliwościami spłaty pożyczki w przyszłości.

Pożyczki tygodniówki- ratę oddajesz każdego tygodnia.

Nieco innym produktem pozabankowym są tak zwane tygodniówki. Nazwa takich pożyczek pochodzi od formy spłat – są one dokonywane przez klienta w odstępach tygodniowych, bezpośrednio na konto bankowe pożyczkodawcy lub do rąk własnych pracownika firmy pożyczkowej który pieniądze odbiera w domu klienta. Umowy pożyczek zawierane są najczęściej na okres od 25 do 52 tygodni, a wszystkie koszty wraz z kapitałem spłacane są w niewielkich cotygodniowych ratach – zazwyczaj wynoszą one od kilkunastu do nieco ponad stu złotych. W przypadku pożyczek tygodniówek konieczne jest spełnienie podobnych warunków jak w przypadku pożyczek chwilówek – konieczne jest udokumentowanie dochodu oraz sprawdzane są bazy dłużników. Firmy te podchodzą jednak o wiele elastyczniej do klientów, są bowiem w stanie dokonywać często obsługi w domu.

To daje możliwość lepszego poznania pożyczkobiorcy i nawiązanie kontaktu pomiędzy pracownikiem pożyczkodawcy a klientem w długim terminie. Koszty płacone przez pożyczkobiorcę uzależnione są od wyboru formy spłaty – z reguły obsługa domowa jest dodatkowym wydatkiem za wygodę klienta. Rzeczywista roczna stopa oprocentowani jest jednak znacząco niższa niż w przypadku pożyczek chwilówek, a spłata niższych rat jest o wiele łatwiejsza niż jednorazowy duży wydatek na całkowitą spłatę chwilówki wraz z kosztami. Z pożyczek tygodniówek najchętniej korzystają klienci którzy nie posiadają stałych dochodów i pracują dorywczo lub też cenią sobie możliwość częstszego wpłacania bardzo małych rat. Możliwe do uzyskania kwoty pożyczki to od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Pożyczki gotówkowe- pieniądze dostajesz na dowolny cel

Dla klientów szukających pożyczek spłacanych na zasadach podobnych do kredytów bankowych, firmy pożyczkowe przygotowały specjalne pożyczki gotówkowe spłacane co miesiąc. W ofercie pożyczkodawców znaleźć można kwoty od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych, a raty spłacane są zazwyczaj w czasie od kilku miesięcy do kilku lat. By otrzymać pożyczkę należy jednak spełnić trochę więcej wymagań niż w przypadku chwilówki czy pożyczki lombardowej. Pożyczkodawcy wymagać będą udokumentowania dochodów w postaci zaświadczenia o zarobkach, decyzji o przyznaniu emerytury lub renty czy rozliczenia podatku PIT za ubiegły rok. Często konieczne jest również przedstawienie wyciągów z konta z potwierdzeniem otrzymywanych wpływów, a klienci nie posiadający wystarczającej zdolności kredytowej muszą przedstawić poręczyciela. Olbrzymią zaletą pożyczek gotówkowych jest ich dostępność – umowę można podpisać bardzo łatwo, a formalności są o wiele łatwiejsze do załatwienia niż w przypadku kredytów bankowych.

Choć firma pozabankowa wymagać będzie wyższych kosztów niż banki, to koszty te nie są gigantyczne – dla większości osób spłata takiej pożyczki jest bezproblemowa. Zwłaszcza, że w ostatnich miesiącach obniżono ustawowo maksymalne koszty poza-odsetkowe. Aktualnie, nawet przy długich umowach pożyczkowych, klienci nie mogą spłacić prowizji wyższej niż pożyczony kapitał. Dochodzą do tego odsetki, ale przy niskich stopach procentowych nie jest to wysoki koszt.

Pożyczki pod zastaw nieruchomości- dobry sposób a wyjście z zadłużenia

Dla osób potrzebujących największej ilości gotówki niektóre firmy udostępniły specjalny produkt porównywany z kredytami hipotecznymi: pożyczki pod zastaw nieruchomości. Możliwe do uzyskania pieniądze są naprawdę duże, a kwoty zaczynają się od 10 000 złotych i kończą nawet na kilkuset tysiącach złotych. Oczywiście kwota pożyczki zależeć będzie od zdolności kredytowej klienta oraz od wartości przedmiotu zabezpieczenia. Przeważnie uzyskać można nie więcej niż 50-60% wartości nieruchomości, a spłata może być rozłożona na okres od kilku miesięcy nawet do kilkunastu lat. Akceptowane zabezpieczenia to najczęściej mieszkania, domy czy grunty, choć część pożyczkodawców udziela pożyczek również pod zastaw garaży czy budynków komercyjnych. Spłata odbywa się w ratach miesięcznych płatnych na konto pożyczkodawcy. Od klienta wymagane są dokumenty potwierdzające jego zdolność kredytową i będą one zbliżone do wymagań stawianym klientom starającym się o pożyczki gotówkowe.

Dodatkowo konieczne będzie przedstawienie dokumentów dotyczących nieruchomości, w tym w szczególności dokumentów wymaganych przez notariusza. To właśnie w kancelarii notarialnej zawierana jest umowa pożyczki, na mocy której ustanawiane jest zabezpieczenie hipoteczne pożyczki. Po całkowitej spłacie zobowiązania hipoteka zostaje wykreślona. Umowa zawierana notarialnie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla pożyczkobiorcy – są to opłaty notarialne które mogą wynieść od kilkuset do kilku tysięcy złotych w zależności

 od kwoty pożyczki. Z drugiej strony pamiętajmy jednak, że koszty takiej pożyczki są o wiele niższe niż chwilówki czy pożyczki gotówkowej, dzięki czemu dla wielu osób pożyczka pod zastaw nieruchomości stała się ratunkiem i umożliwiła wyjście ze spirali zadłużenia. Klienci terminowo regulujący swoje zobowiązanie nie muszą obawiać się utraty nieruchomości, ale należy pamiętać, że w

przypadku braku terminowych spłat sprawa może zostać skierowana na etap windykacji sądowej, a następnie egzekucji komorniczej. W najgorszym przypadku pożyczkobiorca nie spłacający rat musi się liczyć z tym, że nieruchomość będąca jego własnością zostanie przez komornika zlicytowana na poczet spłaty przeterminowanego długu. Takie sytuacje należą jednak do rzadkości.

Pożyczki społecznościowe- spłacając w terminie budujesz swoją reputację.

Bardzo ciekawym sposobem na uzyskanie dodatkowej gotówki są również pożyczki społecznościowe, z języka angielskiego nazywane social lending. Choć nie są to pożyczki udzielane przez firmy, to warto się zastanowić nad możliwościami jakie daje to rozwiązanie. W przypadku pożyczek społecznościowych mamy do czynienia z trzema stronami transakcji: pożyczkodawcą, pożyczkobiorcą i serwisem transakcyjnym, który łączy pożyczkodawców i pożyczkobiorców oraz zajmuje się wszystkimi sprawami technicznymi związanymi z zawarciem umowy. Po rejestracji, zarówno pożyczkobiorcy jak i pożyczkodawcy będący osobami fizycznymi są weryfikowani przez serwis pożyczek społecznościowych. Po pozytywnej weryfikacji pożyczkobiorcy mogą wystawiać swoje oferty w których opisują warunki oczekiwanych pożyczek. Jeśli znajdą zainteresowanie wśród pożyczkodawców i ci ostatni zdecydują się na pożyczenie im pieniędzy, umowa dochodzi do skutku. Z reguły kwota możliwej inwestycji ze strony pożyczkodawcy wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, a do sfinalizowania jednej pożyczki koniecznych jest od kilku do kilkudziesięciu pożyczkodawców. Po zgromadzeniu pełnej kwoty pożyczki pieniądze przekazywane są na konto pożyczkobiorcy. Spłaty odbywają się analogicznie – pożyczkobiorca przelewa pieniądze na konto serwisu pożyczek społecznościowych który rozlicza je zgodnie z udziałem poszczególnych pożyczkodawców w całej kwocie pożyczki.

Serwis transakcyjny pobiera swoje wynagrodzenie zazwyczaj w postaci opłat za weryfikację użytkowników oraz niewielkiej prowizji pobieranej po zawarciu umowy. Dla pożyczkodawcy wynagrodzeniem są odsetki wypłacane przez pożyczkobiorcę, a ten ostatni może cieszyć się uzyskaną pożyczką na atrakcyjnych warunkach – często lepszych niż w firmach pozabankowych, a nawet w bankach. W ostatnich latach rynek pożyczek społecznościowych wynosił w Polsce kilkadziesiąt milionów złotych rocznie, ale wszystko wskazuje na to, że w przyszłości będzie się rozwijał bardzo dynamicznie. Pokazują to statystyki pochodzące z bardziej rozwiniętych państw, gdzie rynek social lending wynosi już wiele setek milionów, a nawet miliardów dolarów rocznie.

Podsumowanie

Uzyskanie kredytu bankowego nie jest łatwe, ale obecna sytuacja na krajowym rynku finansowym sprawia, że swobodnie można skorzystać z oferty jednej z wielu firm pożyczkowych. Nawet dla osób z zajęciami komorniczymi czy bez dochodów dostępne są pożyczki lombardowe, a osoby poszukujące wysokich kwot bez problemów mogą uzyskać pożyczki zabezpieczone hipotecznie. Wygląda na to, że w kolejnych latach firmy pożyczkowe zaproponują klientom kolejne produkty, konkurencyjne wobec kredytów bankowy. I przede wszystkim tańsze. Dzięki temu zyska zarówno sektor bankowy jak i klienci, dla których większy dostęp do tańszych pieniędzy będzie z pewnością korzystny.

Bank odmówił Ci pożyczki spróbuj alternatywnych form finansowania. – KREDYT123.PL


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *